Grupa mbr finance

Informacje o podmiotach i struktura grupy

informacje i struktura

podmioty wchodzące w skład grupy

Wszystkie podmioty wchodzące w skład Grupy MBR Finance komplementarnie uzupełniają szeroki pakiet oferty w obszarze produktów finansowych.

Prezes Zarządu.

Roman Wyszomirski

grupa mbr finance

MBR finance spółka akcyjna

Osoby tworzące MBR Finanse od ponad 20 lat inwestują w innowacyjne rozwiązania na rynku pośrednictwa finansowego. Współtworzyły między innymi Polskie Towarzystwo Finansowe S.A. obecnie Santander Consumer Bank S.A. oraz Powszechny Dom Kredytowy S.A. (Idea Expert S.A.).

Dzięki nawiązanym kontaktom oraz wieloletniej współpracy z naszymi partnerami, z powodzeniem działamy na rynku ogólnopolskim oferując atrakcyjne rozwiązania finansowe dla naszych Klientów.

Nasze produkty są nowoczesną alternatywą dla tradycyjnych usług finansowych, zapewniające leasing podmiotom, które nie mogą otrzymać finansowania w bankach oraz innych instytucjach finansiwych.

 • Strategia rozwoju grupy w oparciu na komplementarnych produktach
 • Jasne cele biznesowe, generujące wzrost portfela
 • Otawrtość na innowacje i nieustannie zmieniający się rynek

kadra zarządzająca

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się grupą, a nasza kadra, to ludzie biznesu o wysokich kompetencjach oraz imponującym doświadczeniu w sektorze finansowym.

 • prezes zarządu
  Roman Wyszomirski
 • dyrektor zarządzający
  Tomasz Maksymiak
 • dyrektor operacyjny
  Barbara Horodecka

Historia grupy

Historia powstania naszej grupy sięga roku 2013. W perspektywie czasu wprowadziliśmy wiele nowych produktów oraz innowacji. Osoby tworzące MBR Finanse od ponad 20 lat inwestują w innowacyjne rozwiązania na rynku pośrednictwa finansowego. Współtworzyły między innymi Polskie Towarzystwo Finansowe S.A. obecnie Santander Consumer Bank S.A. oraz Powszechny Dom Kredytowy S.A. (Idea Expert S.A.). Dzięki nawiązanym kontaktom oraz wieloletniej współpracy z naszymi partnerami, z powodzeniem działamy na rynku ogólnopolskim oferując atrakcyjne rozwiązania finansowe dla naszych Klientów. Nasze produkty są nowoczesną alternatywą dla tradycyjnych usług finansowych, pozwalające na dostęp do pożyczki gotówkowej dla osób, które nie mogą otrzymać finansowania w bankach oraz innych instytucjach finansowych.

2018

Wrzesień:

W dniu 26.09.2018 r. MBR Finance SA dokonało terminowego wykupu obligacji serii I na kwotę 2 020 000 złotych.

Lipiec:

W dniu 20.07.2018 r. MBR Finance SA rozpoczęła emisję obligacji serii O. Termin wykupu ustalono na 11.04.2021 r. Przydział obligacji serii O na łączną kwotę 2 252 000 zł nastąpił 28.08.2018 r.

W dniu 13.07.2018 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółki MBR Finance SA oraz sprawozdanie Zarządu. Walne Zgromadzenie zdecydowało przeznaczyć cały zysk wypracowany w 2017 roku w kwocie 1 763 170,06 złotych na kapitał zapasowy oraz udzieliło absolutorium Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej.

Czerwiec:

Na koniec II kw. 2018 r. suma bilansowa wyniosła 34 455 020,03 zł i wzrosła o 79% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (II kw. 2017 r.), gdzie wartość ta kształtowała się na poziomie 19 197 212,33 zł (dane niezaudytowane)

Na koniec II kw. 2018 r. zysk brutto Spółki wyniósł 2 552 494,89 zł, co w porównaniu do II kw. 2017 r., gdzie zysk brutto wyniósł 1 173 392,01 zł, stanowi wzrost o 118% (dane niezaudytowane)

Kwiecień:

W dniu 18.04.2018 r. Spółka dokonała terminowego wykupu obligacji serii H i H1 na łączną kwotę 1 997 000 zł. Obligacje serii H i H1 na kwotę 150 000 zł były wykupione w drodze wcześniejszych wniosków Obligatariuszy.

Marzec:

W dniu 15.03.2018 r. MBR Finance SA rozpoczęła emisję obligacji serii M w ilości do 3 000 obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł każda. Termin wykupu ustalono na 11.04.2021 r. Przydział obligacji serii M na łączną kwotę 3 000 000 zł nastąpił 11.04.2018 roku.

W dniu 15.03.2018 r. MBR Finance SA rozpoczęła emisję obligacji serii M w ilości do 3 000 obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł każda. Termin wykupu ustalono na 11.04.2021 r. Przydział obligacji serii M na łączną kwotę 3 000 000 zł nastąpił 11.04.2018 roku.

2017

Grudzień:

Emisja obligacji serii K na kwotę 3 500 000 złotych

Listopad:

W dniu 15.03.2018 r. MBR Finance SA rozpoczęła emisję obligacji serii M w ilości do 3 000 obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł każda. Termin wykupu ustalono na 11.04.2021 r. Przydział obligacji serii M na łączną kwotę 3 000 000 zł nastąpił 11.04.2018 roku.

Wrzesień:

5.09.2017 r. Akcjonariusze podnieśli kapitał o kwotę 1 000 000 zł do kwoty 1 500 000 zł, który został w całości opłacony. W IV kwartale 2017 roku zmiana ta została zarejestrowana w KRS.

Styczeń:

Emisja obligacji serii I na kwotę 3 000 000 złotych,

Podsumowanie roku 2017:

Spółka w 2017 roku wyemitowała trzy serie obligacji na łączną kwotę 11 650 000 złotych

MBR Finance SA 2017 roku terminowo wykupiła obligacji serii D, E, F oraz G na kwotę 4 595 000 złotych. Dodatkowo na podstawie wniosków obligatariuszy dokonano przedterminowego wykupu obligacji na kwotę 410 000 złotych (seria 250 000 złotych oraz seria I 260 000 złotych

W 2017 roku spółka udzieliła pożyczek na kwotę 13 425 002,96 zł oraz podpisano i uruchomiono umowy leasingu operacyjnego na kwotę 2 372 066,67 zł uruchomione przez spółkę powiązaną z MBR Finance SA,

2016

Wrzesień:

Emisja obligacji serii H1 na kwotę 147 000 złotych,

Lipiec:

Emisja obligacji serii G na kwotę 1 310 000 złotych. Wrzesień 2016 roku - Emisja obligacj serii H na kwotę 2 000 000 złotych,

Maj:

Emisja obligacji serii F na kwotę 1 300 000 złotych,

Marzec:

W pierwszym kwartale 2016 roku Spółka dostosowała oferowane przez siebie produkty do wymogów nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw (data publikacji 10 września 2015 r., poz. 1356),

Luty:

Emisja obligacji serii E na kwotę 850 000 złotych,

Styczeń:

Emisja obligacji serii D na kwotę 1 135 000 złotych,

Podsumowanie roku 2016:

W 2016 roku spółka udzieliła pożyczek na kwotę 6 912 785 zł, MBR Finance SA w 2016 roku wyemitowała sześć serii obligacji na łączną kwotę 6 742 000 złotych,

W 2016 roku spółka dokonała terminowego wykupu obligacji serii A, B oraz C dodatkowo na podstawie wniosków obligatariuszy dokonano przedterminowego wykupu obligacji G na kwotę 20 000 złotych oraz serii F na 50 000 złotych.

2015

Październik:

Emisja obligacji serii A na kwotę 882 000 złotych,

Sierpień:

Emisja obligacji serii B na kwotę 888 000 złotych,

Maj:

Emisja obligacji serii F na kwotę 1 300 000 złotych,

Podsumowanie roku 2015:

MBR Finance SA w 2015 roku wyemitowała trzy serie obligacji na łączną kwotę 2 270 000 złotych Wdrożenie produktu HIPOPOŻYCZKA I BIZPOŻYCZKA

Wprowadzenie nowego systemu identyfikacji wizualnej Spółki oraz znaków graficznych dla poszczególnych produktów oferowanych MBR Finance SA,

W 2015 roku spółka udzieliła 228 pożyczek na kwotę 3 630 267 zł

2014

Grudzień:

16.12.2014 roku - rejestracja spółki MBR Finance S.A. w KRS,

Październik:

28.10.2014 roku - podjęcie uchwały w sprawię przekształcenia spółki komandytowe] w spółkę akcyjną,

Czerwiec:

Pierwsze półrocze 2014 roku • nawiązanie współpracy z liderami na rynku w dziedzinie pozyskiwania Klientów za pośrednictwem Internetu,

Marzec:

Pierwszy kwartał 2014 roku - wdrożenie rozwiązań teleinformatycznych pozwalających na obieg filleotdw pozyskiwanych za pośrednictwem Internetu,

Podsumowanie roku 2014:

W 2014 roku spółka udziela 161 pożyczek na kwotę 1 878 097 zł

2013

Listopad:

Wdrożenie autorskiego systemu zarządzania procesem udzielania pożyczek,

Udzielenie pierwszej pożyczki

Październik:

28.10.2014 roku - podjęcie uchwały w sprawię przekształcenia spółki komandytowe] w spółkę akcyjną,

Sierpień:

22.08.2013 rok – rejestracja spółki MBR Finance Spółka z o.o. Kamandytowa,

Podsumowanie roku 2013:

W 2013 r. Udzielono 2 pożyczki w kwocie 60 000 zł,