MBR Finance rozpoczyna działalność leasingową pod nazwą MBR Leasing

Link do oryginalnego artykułu: https://biznes.newseria.pl/komunikaty/firma/mbr-finance-rozpoczyna,b286916372
28 kwietnia 2017

MBR Finance rozpoczyna działalność leasingową pod nazwą MBR Leasing

 Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, spółka MBR Finance rozpoczyna działalność w zakresie  leasingu operacyjnego dla przedsiębiorców i spółek prawa handlowego. W tym celu firma nabyła 100% udziałów spółki, za pośrednictwem której rozpoczyna działalność leasingową. MBR Leasing będzie oferowała leasing na wszystkie typy środków trwałych o wartości netto powyżej 5000 zł i nie wyższej niż 800 000 zł.

Wśród swoich głównych klientów MBR Leasing typuje mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które z różnych przyczyn mają utrudniony dostęp do powszechnej oferty leasingowej. Spółka będzie specjalizować się między innymi w leasingu środków transportu ciężkiego a także maszyn i innych urządzeń wykorzystywanych m.in. w rolnictwie, budownictwie, czy przemyśle spożywczym.

Wejście z ofertą leasingową na rynek jest odpowiedzią na niszę, którą od pewnego czasu dostrzegamy
w tej branży. Wśród przedsiębiorców w Polsce istnieje grono osób, które z różnych przyczyn mają utrudniony dostęp do powszechnej oferty leasingowej sprzedawanej w tzw. procedurach uproszczonych i właśnie tym osobom chcemy umożliwić skorzystanie z oferty leasingowej na elastycznych warunkach i stosując mniej rygorystyczne kryteria oceny – 
komentuje Roman Wyszomirski, Prezes Zarządu MBR Leasing. Nie chcemy konkurować z największymi. Naszym celem jest działalność w wąskiej, wyspecjalizowanej dziedzinie – dodaje Wyszomirski.

Spółka MBR Leasing będzie oferowała produkty na wszystkie typy środków trwałych o wartościach mieszczących się pomiędzy 5000 a 800 000 zł. Czynsze inicjalne będą skorelowane z danymi z rynku o bezpiecznym udziale własnym klienta i ustalane indywidualnie dla poszczególnych grup środków trwałych. Umożliwi to efektywne – w odniesieniu do zaangażowanego kapitału – zbycie przedmiotów leasingu, konieczne w sytuacji pojawiającej się szkodowości obsługi umów leasingu. Okres leasingu będzie nie dłuższy niż 60 miesięcy.

Według szacunków Związku Polskiego Leasingu, w 2017 roku branża leasingowa może odnotować wzrost nawet o 16,5% i 67,7mld łącznej wartości udzielonego finansowania. Prognozowany rozwój rynku w zrównoważony sposób będzie oparty o pojazdy lekkie, ze względu na mocny popyt i korzystne przepisy fiskalne, pojazdy ciężkie, ze względu na okresowe wymiany taboru samochodowego a także finansowanie maszyn, wynikające z wykorzystywania środków unijnych, jak i konieczności rewitalizacji parków maszynowych w 2017 roku. ZPL wskazuje także, że 2017 będzie ósmym rokiem z rzędu, w którym rynek leasingu w Polsce wzrośnie.

Roman Wyszomirski: Prezes Zarządu MBR Finance S.A., w 1995 r. założył Polskie Towarzystwo Finansowe S.A., lidera na rynku kredytów samochodowych a do 2002 r. był jego współwłaścicielem i zarządzającym. W 2003 r. Spółka została kupiona przez Santander Consumer Bank. W 2003 r. utworzył Powszechny Dom Kredytowy S.A., jednego z największych w Polsce pośredników finansowych, którym zarządzał do 2008 r., kiedy to Spółkę kupił Getin Holding.

 

Pożyczka czy oszczędzanie – oto jest pytanie MBR Finance uplasowała 100% swoich obligacji