MBR Finance uplasowała 100% swoich obligacji

Link do artykułu: https://biznes.newseria.pl/komunikaty/finanse/mbr-finance-uplasowala,b2140295064
21 kwietnia 2017

MBR Finance uplasowała 100% swoich obligacji

Spółka MBR Finance SA zakończyła emisję obligacji serii I. Firma przydzieliła 3 000 sztuk obligacji o łącznej wartości emisyjnej 3 000 000 zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na dalszy rozwój firmy.

MBR Finance oferowała osiemnastomiesięczne obligacje serii I, o wartości nominalnej 1000 zł każda,
z oprocentowaniem stałym wynoszącym 9,5% i dwumiesięcznym okresem odsetkowym, za wyjątkiem okresu zerowego. Przewidywany termin wykupu zaplanowany jest na 26 września 2018 r.

To już kolejna emisja obligacji, jaką zakończyliśmy z dużym sukcesem. W ciągu czterech tygodni pozyskaliśmy rekordową jak dotąd ilość, 53 inwestorów. Jesteśmy obecnie na etapie intensywnego rozwoju naszych produktów, a dzięki pozyskanemu finansowaniu możemy ten proces jeszcze przyspieszyć – komentuje Roman Wyszomirski, Prezes Zarządu MBR Finance.

Celem emisji obligacji serii I jest pozyskanie środków pieniężnych na rozszerzenie akcji pożyczkowej MBR Finance, głównie w ramach produktu Motopożyczka. Dodatkowo Spółka rozważa przeznaczenie części pozyskanych środków na produkty Hipopożyczka lub Bizpożyczka.

Motopożyczka jest naszym autorskim produktem refinansującym koszty zakupu samochodu, do 100% wartości pojazdu. Ze względu na nasze elastyczne podejście do oceny kredytowej klienta i umożliwienie skorzystania
z naszych usług klientom posiadającym negatywną historię kredytową, popyt na ten produkt stale rośnie. Dlatego też zależy nam na jego dalszym rozwijaniu –
dodaje Roman Wyszomirski, Prezes Zarządu MBR Finance.

W 2016 roku Grupa MBR Finance odnotowała wzrost obrotów (liczby udzielonych pożyczek) o prawie 65%,
w stosunku do 2015 roku. Znaczącej poprawie uległ także kapitał własny Spółki, który w stosunku do 2015 roku wzrósł o prawie 120%. Również nieaudytowany zysk netto powiększył się o ponad 180% w stosunku do zysku, jaki Spółka wypracowała w 2015 roku.

Roman Wyszomirski: Prezes Zarządu MBR Finance S.A., w 1995 r. założył Polskie Towarzystwo Finansowe S.A., lidera na rynku kredytów samochodowych a do 2002 r. był jego współwłaścicielem i zarządzającym. W 2003 r. Spółka została kupiona przez Santander Consumer Bank. W 2003 r. utworzył Powszechny Dom Kredytowy S.A., jednego z największych w Polsce pośredników finansowych, którym zarządzał do 2008 r., kiedy to Spółkę kupił Getin Holding.

MBR Finance rozpoczyna działalność leasingową pod nazwą MBR Leasing Dowód w rękach wyłudzacza