MBR Finance wdraża system ISO 9001

Link do artykułu: https://biznes.newseria.pl/komunikaty/finanse/mbr-finance-wdraza-system,b1844385506
21 marca 2017

MBR Finance wdraża system ISO 9001

Spółka MBR Finance rozpoczęła prace nad opracowaniem i wdrożeniem Systemu Zarządzania Jakością opartego na wymaganiach zapisanych w normie ISO 9001. Zwieńczeniem tych działań ma być uzyskanie certyfikatu zgodności, wydanego przez firmę certyfikującą.

Opracowanie i wdrożenie systemu planowane jest do końca III kwartału 2017 roku i zostanie przeprowadzone
w oparciu o własne kompetencje pracowników zatrudnionych w MBR Finance SA.

Nowelizacja normy z 2015 roku stawia akcenty na zarządzanie ryzykiem, co w naszej branży jest szczególnie ważne. Zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług finansowych powinno być więc standardem. Niestety nie wszystkie firmy mogą się tym pochwalić – komentuje Tomasz Maksymiak, Dyrektor Zarządzający MBR Finance SA. Zorientowanie wszystkich działań spółki na jakość i zapewnienie pełnej satysfakcji klientów zwiększa  ich lojalność, mając również wpływ na przyszłych klientów – dodaje.

MBR Finance zamierza opracować System Zarządzania Jakością w oparciu o wytyczne i wymagania zapisane w najnowszej wersji normy PN-EN ISO 9001:2015. Cały system będzie oparty na czterech filarach:

  1. Orientacja na klientach. Spółka musi mieć pełną świadomość, że zależy tylko i wyłącznie od swoich klientów i dlatego musi rozumieć ich bieżące i przyszłe potrzeby, spełniać ich wymagania i starać się przekraczać ich oczekiwania.
  2. Przywódcy stanowią siłę organizacji i wyznaczają kierunki rozwoju organizacji. Tworzą i utrzymują wewnętrzne środowisko, w którym ludzie mogą być w pełni zaangażowani w osiąganie celów ustalonych i zatwierdzonych przez Przywódców.
  3. Zaangażowani pracownicy na wszystkich poziomach organizacji są esencją przedsiębiorstwa, a ich pełne zaangażowanie pozwala na spełnienie oczekiwań klientów oraz budowanie stabilności
    i konkurencyjności Spółki na rynku.
  4. Zorientowanie spółki na zarządzaniu ryzykami z jakimi musi się zmagać w codziennej działalności. Spółka pozwala na zbudowanie jak najbezpieczniejszego ?środowiska? działania, mając na uwadze wszystkich klientów, do których zaliczają się również inwestorzy, zapewniający kapitał niezbędny do prowadzenie działalności pożyczkowej.

Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością w MBR Finance SA pozwoli na uporządkowanie procesów zachodzących w Spółce. Umożliwi to zarządowi i pracownikom uzyskanie niezbędnych narzędzi do ciągłego doskonalenia usług finansowych świadczonych na rynku oraz pozwoli na dalszy rozwój i skuteczne konkurowanie –  komentuje Tomasz Maksymiak Dyrektor Zarządzający MBR Finance SA.

Tomasz Maksymiak: Dyrektor Zarządzający w MBR Finance S.A. W latach 1996-2003 pracował w Polskim Towarzystwie Finansowym S.A., gdzie był odpowiedzialny za Dział Analiz oraz wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością. W 2003 r. współtworzył Powszechny Dom Kredytowy S.A., jeden z największych w Polsce pośredników finansowych.

Dowód w rękach wyłudzacza Większa ochrona klientów firm pożyczkowych?