MBR Finance zakończyło emisję obligacji

Link do oryginalnego artykułu: https://czasobligacji.pl/zakonczono-emisje-obligacji-mbr-finance/
29 stycznia 2018

MBR Finance zakończyło emisję obligacji

MBR Finance S.A. 7 grudnia 2017 roku zakończyła emisję kolejnej już serii obligacji ? K. Środki finansowe, które udało się pozyskać podczas poprzedniej emisji, spółka przeznaczyła na dalszy rozwój przedsiębiorstwa. Podobne plany ma i tym razem ? główny cel to kontynuacja inwestycji we flagowe produkty ? Motopożyczka, Hipopożyczka i Bizpożyczka.

  • Charakterystyka obligacji MBR Finance
  • MBR Finance a sektor obligacji korporacyjnych

Charakterystyka obligacji MBR Finance

MBR Finance wyemitował w sumie dwie serie obligacji: serię J i serię K. Pierwszą z nich zaplanowano na trzy lata i rozpoczęto 16 października 2017 r. Emisję zakończono po upływie miesiąca, z dniem 15 listopada 2017 roku. W tej serii uwzględniono obligacje, których wartość nominalna wynosiła 1000 złotych za każdą, z oprocentowaniem stałym wynoszącym 8,50%. Łącznie, kwota obligacji serii J wynosiła ponad 5 mln złotych. Przewidywany termin wykupu ustalono na 16 listopada 2020 r.

Celem emisji obligacji serii J było finansowanie bieżącej akcji pożyczkowej spółki ? wyjaśnia Roman Wyszomirski, prezes MBR Finance S.A. ? Jesteśmy przekonani, że emisja ugruntuje pozycję naszej firmy na rynku usług finansowych, a wykup obligacji zgodnie z harmonogramem oraz terminowe regulowanie rat odsetkowych potwierdzą po raz kolejny wiarygodność spółki.

Drugą serię obligacji, K, przewidziano na 26 miesięcy. Emisja rozpoczęła się 27 października 2017 r. i trwała łącznie do 7 grudnia 2017 r. Przewidywany termin wykupu ustalono na 7 lutego 2020 r. W tej serii nominalna wartość obligacji wyniosła 1000 złotych, z oprocentowaniem stałym wynoszącym 9%, zaś łączna kwota wykupu to 3 mln zł.

Jak zaznacza prezes firmy: Obie serie emisji odniosły ogromny sukces i potwierdziły zainteresowanie obligatariuszy obligacjami MBR Finance. Pozyskane środki planujemy przeznaczyć na rozszerzenie akcji pożyczkowej w ramach produktu: Motopożyczka, Hipopożyczka, Bizpożyczka.

Źródło: Opracowanie własne

Moment, w którym MBR Finance zdecydowało się zwiększyć obroty, jest jednocześnie chwilą, w której wzrosło zainteresowanie usługami pożyczkowymi ?Raport na temat ryzyka kredytowego oraz metod jego zabezpieczania stosowanych przez parabankowe instytucje finansowe działające na polskim rynku?, prezentuje jasno, że sektor pożyczkowy odnotował, zwłaszcza w ostatnich latach, znaczący wzrost zainteresowania. Łączna wartość pożyczek w 2016 r. przekroczyła 3,4 mld zł. Ostatnie sukcesy pożyczkodawców wyjaśnia się, między innymi, utratą zdolności kredytowej u części konsumentów. Jest to konsekwencja zmian, które zaszły na rynku finansowym po globalnym kryzysie. Dla spółki MBR Finance przyszłość wygląda więc obiecująco. Emisja obligacji w takim momencie może okazać się bardzo korzystna dla interesów firmy.

MBR Finance a sektor obligacji korporacyjnych

Działalność firmy MBR Finance świetnie odzwierciedla aktualne trendy na rynku finansowym. Emisja obligacji korporacyjnych, przy jednoczesnym wzroście ich wartości nominalnej, zyskuje bowiem na popularności w ostatnich latach. Bardzo wiele podmiotów postanawia pozyskać środki z emisji papierów dłużnych, aby w ten sposób móc uzyskać środki na inwestycję w rozwijane przez siebie produkty. Potwierdzają to statystyki sporządzone przez Catalyst. Nawet jeśli liczba emitentów obligacji korporacyjnych w 2016 r. spadła, to od 2012 r. i tak systematycznie rośnie wartość wypuszczonych papierów wartościowych. Z raportu dostarczonego przez Catalyst wynika, że odnotowano wzrost rzędu ok. 5 mld zł (netto) rocznie.

Serie obligacji J i K pozwoliły firmie MBR Finance uzyskać bardzo wysoką kwotę wykupu, bo prawie 8 mln zł. Kolejne zainteresowanie obligacjami emitowanymi przez MBR Finance potwierdza wysoką pozycję rynkową naszej firmy ? podkreśla prezes spółki Roman Wyszomirski i dodaje, że dzięki pozyskanym środkom pieniężnym będzie można znacząco przyspieszyć proces rozwoju oferowanych linii produktowych. Pośród nich wyróżnia się zwłaszcza Motopożyczka. To korzystna oferta pożyczek przeznaczonych na zakup tak nowych, jak i refinansowanie już posiadanych pojazdów pożyczkobiorców, zabezpieczona pojazdem mechanicznym.

MBR Finance myśli ponadto o wspieraniu działalności leasingowej pod nazwą MBR Leasing. Byłoby to nowoczesne rozwiązanie dla tradycyjnych usług finansowych, zapewniające leasing podmiotom, które nie kwalifikują się do uzyskania środków od banków i innych instytucji finansowych. Spółka MBR Leasing zapewniałaby leasing na sprzęt ciężki, samochody ciężarowe i dostawcze, maszyny budowlane oraz auta osobowe. Jak dowiadujemy się z wywiadu udzielonego przez Romana Wyszomirskiego, prezesa spółki, rozwój tych produktów jest jednym z głównych celów MBR Finance na 2018 rok.

MBR Finance to firma, którą tworzą osoby z ponad 20-letnim doświadczeniem na rynku pośrednictwa finansowego. Przedsiębiorstwo działa z powodzeniem na rynku ogólnopolskim, oferując atrakcyjne rozwiązania finansowe dla swoich klientów. Produkty MBR Finance są nowoczesną alternatywą dla tradycyjnych usług finansowych, pozwalając na dostęp do pożyczki gotówkowej dla osób, które nie mogą otrzymać środków w bankach oraz innych instytucjach finansowych. Spółka oferuje obecnie takie linie produktowe, jak: pożyczki zabezpieczone pojazdami mechanicznymi ? Motopożyczki, pożyczki zabezpieczone nieruchomościami ? Hipopożyczki, oraz pożyczki dla przedsiębiorców, którzy przedstawią inne formy zabezpieczenia spłaty pożyczki ? Bizpożyczki.

Unia Europejska zaostrza przepisy dotyczące pojazdów. Jakie czekają nas zmiany? Nowy gracz na rynku leasingu