produkty mbr finance

Zapoznaj się wymaganą dokumentacją

marka parasolowa

MBR finance - spółka akcyjna

Założyciele MBR Finanse od ponad 20 lat inwestują w innowacyjne rozwiązania na rynku pośrednictwa finansowego. Współtworzyły między innymi Polskie Towarzystwo Finansowe S.A. obecnie Santander Consumer Bank S.A. oraz Powszechny Dom Kredytowy S.A. (Idea Expert S.A.).

Dzięki nawiązanym kontaktom oraz wieloletniej współpracy z naszymi partnerami, z powodzeniem działamy na rynku ogólnopolskim oferując atrakcyjne rozwiązania finansowe dla naszych Klientów.

Nasze produkty są nowoczesna alternatywą dla tradycyjnych usług finansowych, zapewniające wsparcie podmiotom i osobą fizycznym, które nie mogą otrzymać finansowania w bankach oraz innych instytucjach finansowych.  • Uproszczona procedura
  • Indywidualna analiza
  • Minimum formalności
mbrfinance.pl


marka parasolowa

MBR leasing

MBR Leasing wspiera przedsiębiorców na drodze rozwoju ich planów biznesowych w tych obszarach, w których klasyczne formy finansowania zazwyczaj tworzą bariery.

To bezpieczna alternatywą dla tych, którzy szukają niestandardowych rozwiązań, dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb.

Analizujemy każdy odrębny przypadek, pomagając znaleźć właściwe i skuteczne rozwiązania.


  • Strategia rozwoju grupy w oparciu na komplementarnych produktach
  • Jasne cele biznesowe, generujące wzrost portfela
  • Otawrtość na innowacje i nieustannie zmieniający się rynek
mbrleasing.pl


marka parasolowa

motozakup

Motozakup, to autorski produkt MBR Finance w formie pożyczki na sfinansowanie zakupu samochodu. Produkt skierowany jest do osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych.

Motozakup daje możliwość sfinansowania nawet do 85% wartości pojazdu. Pożyczki udzielane są do kwoty 50 000 złotych na okres do 48 miesięcy w zależności od wyceny pojazdu, którego data produkcyjna nie może przekroczyć 15 lat.

Pojazd zabezpieczony jest poprzez ustanowienie MBR Finance w dowodzie rejestracyjnym jako współwłaściciela samochodu, jednak nie ogranicza to w żaden sposób pełnego korzystania z pojazdu przez klienta.

motozakup.pl


marka parasolowa

hipopożyczka

Hipopożyczka to autorski produkt MBR Finance skierowany do osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, a także spółek cywilnych i spółek prawa handlowego (S.A. i sp. z o.o.).
Hipopożyczka, to pożyczka pod zastaw nieruchomości będącej wyłączną własnością pożyczkobiorcy.
Pożyczki udzielane są do kwoty 1 000 000 złotych na okres od 12 miesięcy.

Hipopożyczka stanowi alternatywę na rynku kredytowym dla klasycznych instytucji finansowych, gdzie pozytywna weryfikacja kredytowa stanowi niekiedy barierę dla pożyczkobiorcy.

hipopozyczka.pl


marka parasolowa

motopożyczka

Motopożyczka, to produkt skierowany do klienta indywidualnego oraz osób fizycznych uzyskujących dochód z dowolnego źródła. Zarówno z działalności gospodarczej jak również spółki cywilnej. To pożyczka pod zastaw pojazdu będącego wyłączną własnością pożyczkobiorcy.

Pożyczki udzielane są do kwoty 50 000 złotych na okres do 48 miesięcy. Dzięki czemu pożyczkobiorca można otrzymać kwotę do 85% pojazdu stanowiącego przedmiot zabezpieczenia pożyczki, w zależności od jego wyceny i daty produkcji nieprzekraczającej 15 lat.

motopozyczka.pl


marka parasolowa

BIZPOŻYCZKA

Bizopożyczka to autorski produkt MBR Finance skierowany do osób prowadzących działalność gospodarczą, a także spółek cywilnych i kapitałowych. Pożyczki udzielane są do kwoty 1 000 000 złotych na okres od 48 miesięcy. Zabezpieczeniem pożyczki jest poręczenie wekslowe podpisane przez pożyczkobiorcę. Bizopożyczka stanowi alternatywę dla klasycznych instytucji finansowych, gdzie pozytywna weryfikacja kredytowa stanowi niekiedy przeszkodę w drodze do uzyskania środków.

bizpozyczka.pl